Please Upgrade Your Browser.

Unfortunately, Internet Explorer is an outdated browser and we do not currently support it. To have the best browsing experience, please upgrade to Microsoft Edge, Google Chrome or Safari.

Upgrade

Vi färglägger
göteborg

est. 1983

För en levande stad som håller i generationer

Våra tjänster
Våra tjänster

Våra Ledord

Mångfald

Vi bemöter alltid kunder, kollegor, konkurrenter och leverantörer på ett bra sätt – oavsett position, bakgrund eller andra olikheter.

Åtagande

Vi håller vad vi lovar och levererar hög kvalitet – från första kontakt och offertskrivande till hantverksmässigt genomförande.

Ledarskap

Vi tänker helhet, försöker att vara ett föredöme för andra och hugger i när och där det behövs.

Arbetsglädje

Vi älskar vårt hantverk och tar gemensamt ansvar för att det ska kännas roligt att gå till jobbet.

-kund-garanti certifikat från Måleriföretagen

Ett tryggt val

Som medlem i Måleriföretagen i Sverige erbjuder vi en nöjd-kund-garanti som är mer omfattande än konsumentskyddslagen. Den innefattar bland annat två års garanti på utfört måleriarbete och tillgång till opartisk besiktning.

Läs mer om garantin

Följ oss på Instagram: @kpmaleri